Novinky Ostašov

Zápis
pátek 25. leden 2013 21:16
          Stanovení podmínek pro podávání... Více info
Směrnice pro přijímání dětí
pátek 5. duben 2019 12:22
zde Více info
Informace o mateřské škole
pátek 5. duben 2019 12:25
zde Více info

Galerie Ostašov

Novinky Ostašov

Zápis

          Stanovení podmínek pro podávání žádostí    zde

                                      Ředitelé mateřských škol

zřizovaných statutárním městem Liberec vyhlašují 

Zápis

k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol

                   pro školní rok 2019 – 2020                      

I. fáze – vydávání žádostí

 

8. dubna 2019 – 13. května 2019

prostřednictvím webového portálu pro zápisy do MŠ

 

Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:
mateřské školy zřizované SML, Magistrát města Liberec - oddělení školství,

 

II. fáze – sběr vyplněných žádostí - zápis

14. května 2019

v mateřských školách

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Pro děti narozené do 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné.

 

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Liberci (cizinci s místem hlášeného pobytu v Liberci) podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2016.

Ředitelé mateřských škol rozhodují o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria, tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a bližší informace jsou dostupné na webovém portálu pro zápisy do MŠ https://zapisyms.liberec.cz/
(odkaz na portál je také na webových stránkách města v nabídce úřad on-line)