Novinky Ostašov

Galerie Ostašov

Novinky Ostašov

Listopad 2018

22.11.    od 14.30 hodin vánoční dílničky pro rodiče s dětmi

29.11.    od 15.30 hodin pro rodiče s dětmi

             pohádka "Jak čerti pekli vánoční cukroví"

             po pohádce následuje rozsvícení vánočního stromečku

Rodiče vítáni

logo RV

Ekoškola

Ekoškolatereza-logo-foot

Představujeme se vám

Název organizace:MŠ Pastelka Liberec

Adresa:Švermova 100, Liberec 20, 460 10

Internetové stránky:www.pastelka.info

Právní forma:příspěvková organizace

 

Ředitelka školy:Jana Pospíšilová

Kontakty:

telefon
734 259 865

Služební telefon
pro omluvenky dětí:

734 358 155

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO:

71207945

 

Název ŠVP:

S pastelkou vede naše cesta do lesa i města

 

MŠ je členem Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP.

Motto

,, Zemi, slunce, stromy, řeky, všechny tvory rádi máme, na svět kolem sebe se stále usmíváme "

Základní filosofií školního vzdělávacího programu školy je

• rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy
• položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb
• podporovat zdraví a pohodu dětí
• rozvíjet všestranně rozvinuté osobnosti
• přípravit děti na život
• poznávávat a ochraňovat přírodu
• položit základy k zdravému žívotnímu stylu a zdravé výživě

Odpolední pastelka

Odpolední školka Pastelka je určena pro děti, které nemohou navštěvovat běžně mateřskou školu .Rodiče z jakéhokoliv důvodu mohou do odpolední školky přivést své děti . Děti se seznámí s prostředím mateřské školy a s jejími činnostmi.Odpolední Pastelka má pro děti přichystané různé činnosti – výtvarné,pracovní,dramatické ,hudební apod.
Odpolední Pastelky mohou využít i rodiče dětí docházejicích běžně do mateřské školy.Dětem jsou nabídnuty zajímavé činnosti, které je baví.Rodiče si tak mohou své dítě vyzvednou dvakrát v týdnu déle ,než je běžná provozní doba MŠ.

Provoz odpolední Pastelky: pondělí 16.30 – 18.00
středa 16.30 – 18.00

Prostředí, projekty

Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace
Trojtřídní mateřská škola v Ostašově.
Mateřská škola "Pastelka", Liberec 20, Švermova 100 je umístěna ve starší vile. V roce 1980 k hlavní budově byla postavena přístavba v akci „ Z". Jedná se o trojtřídní mateřskou školu s kapacitou 57 dětí, které jsou do tříd rozdělovány podle věku. Nachází se v klidné okrajové lokalitě města Liberce. Tato oblast je zástavbou rodinných domů. Nedaleko mateřské školy je ZŠ. Mateřská škola má větší zahradu s herními prvky.Blízký les často využíváme k vycházkám a k výletům.

Projekty:

Ekoškola  pdf

Skutečně zdravá škola   pdf

Projektová metoda zdravá abeceda    pdf

Zdravý pohyb

POHYB PRO ZDRAVÍ
Bez pohybu není život, kdo se nehýbe nežije... Pohyb pomáhá udržovat a zlepšovat zdraví člověka – to je všeobecně známá věc. Pokud chápeme zdraví v bio-psycho-sociální jednotě, tak ve všech těchto oblastech nalezneme pozitivní vliv pohybu. Pohyb a sport by se proto měly stát důležitou součástí života každého člověka již od dětství. Je k tomu celá řada důvodů:
• Pohyb je základní biologickou potřebou dítěte – pokud není tato potřeba uspokojena, dítě „zlobí".
• Pohyb a sport zlepšuje zdraví a tělesnou i psychickou zdatnost.
• Přispívá k duševní i fyzické pohodě, zvyšuje sebevědomí a odolnost.
• Pomáhá navazovat kamarádství.
• Učí vyrovnat se s neúspěchem a prohrou.
• Je ideální prevencí nadváhy.
• Pomáhá od psychické únavy, napětí a stresu.
Ale současný způsob života je převážně tělesně pasivní, mnoho času sedíme před počítačem, televizí, v autě, zároveň se kolem nás řítí spousta informací, žijeme často v napětí a stresu. Toto psychické zatížení mnohdy vyrovnáváme jídlem a dobrotami. Jsou to běžné znaky nezdravého způsobu života, kterému lehce podléháme. Bohužel se to odráží i na dětech od nejmladšího věku.
Co tedy dělat?
Hýbat se každý den!
Ovlivnit kritické faktory: otylost, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, zvládnout stres.
Jak?
1. Trénovat srdečně-cévní a dýchací soustavu! K tomu pomáhá dlouhodobější, tedy vytrvalostní aktivita v intenzitě nejméně 130 srdečních tepů v délce nejméně 20 minut a déle, jak doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). U dětí předškolního věku je taková aktivita přirozená. Při spontánních činnostech, pokud mají děti dostatek prostoru a vhodných pomůcek, se děti dokáží pohybovat až dvě hodiny s tepovou frekvencí nad 150 tepů, někdy vyšší, někdy nižší, ale stále dostatečně vysokou.
2. Udržovat silné a pružné svaly! Ty pak dokáží udržet naše tělo zpříma a provádět běžné i sportovní pohyby v potřebném rozsahu a po potřebnou dobu. Pokud svalstvo není dostatečně funkční, projeví se to v únavě, ochablosti, špatném držení těla, v bolestech v různých částech páteře, hlavy i jinde. Proti tomu je třeba od dětského věku svaly přiměřeně posilovat, samozřejmě ne s činkami, a také protahovat. Stačí, pokud děti polezou na zajímavé prolézačky, budou cvičit na balančních pomůckách a záměrně protahovat některé svaly, které už i v předškolním věku bývají zkrácené. Však si zkuste dosáhnout v sedu ke špičkám natažených nohou! Zkrácené svaly zadní strany stehen a oblasti beder jsou kamenem úrazu téměř v každém věku.
Pravidelný pohyb předchází otylosti, celkové ochablosti, pomáhá zvládat stres, odbourává adrenalin, biochemicky podporuje dobrou náladu.
Potřeba pohybu u dětí je přirozeně vysoká, asi 4 – 6 hodin denně. Bohužel současný život v rodinách přirozenost dětí ovlivňuje velmi výrazně a děti rychle přejímají pohodlný způsob života dospělých – s ochablými svaly, tukem v cévách, s otylostí... Dospělí totiž pohyb dětí většinou omezují a děti napomínají. Měření ukázalo že nejzdatnější jsou ty předškolní děti, které pravidelně chodí ven bez dozoru rodičů. Většině dětí to je však nedostupné z celé řady objektivních příčin.
Přirozené možnosti pro pohyb tedy chybí, proto je na rodičích, mateřských školách a dalších institucích, aby dětem nabídli zábavný a také dostatečně intenzivní pohybový program, který by rozvíjel jejich tělesnou zdatnost i psychickou odolnost, zároveň poskytoval radost, zábavu a kamarádství. Jen tak se zdravý pohyb stane součástí životního stylu, něčím, bez čeho děti a budoucí dospělí nemohou být.
Péče o zdraví a dodržování zdravého způsobu života je totiž nutností i trendem budoucnosti!
Projekt „Zdravá ABECEDA" pomůže toho dosáhnout.

Zdravé prostředí

Pro zdravý životní styl nestačí sledovat co jíme, jak se hýbeme nebo zda je nám uvnitř dobře. Potřebujeme si vybírat prostředí, ve kterém žijeme, a co více, ono prostředí musíme spoluvytvářet. Zdravé prostředí je protipólem tří "osobních rovin" zdraví, které v programu Zdravá abeceda podporujeme, a zároveň jejich sjednocujícím prvkem.

Zdravá výživa

V černobílém pohledu na svět má člověk jasno – vše je geneticky předurčené, se svým zdravím nic moc neudělám, prostě je to tak a tečka. Ale život je daleko zajímavější a kromě zděděné DNA získává postupem života člověk do vínku zvyklosti svého okolí. Rodina, blízcí a postupem času i ti vzdálení, ...ale dozajista mateřská školka a pak škola - vše má možnost ovlivnit život jednoho člověka. Geny vytvořily pouze tělo, život si tvoří každý sám.
A výživa je základní potřeba – správně či špatně naplněný žaludek ovlivní mnohé. Výživa totiž není jen zdrojem živin potřebných k růstu a správnému fungování těla. Výživa je praktickým prostředníkem teorií věd přírodních, filosofických, sociálních, lékařských... Vždyť tolik věcí, co v našem životě děláme, je spojeno s prostou konzumací stravy. Je velice podstatné, jaké má každý sociální prostředí, kdo všechno se podílí na jeho výchově – jaké pozná výživové zvyklosti. Dobrý recept potřebuje nejenom kvalitní ingredience, ale také postup a kuchaře!
Správný životní styl – tedy vyvážené propojení pohybové aktivity, výživy a vnitřní pohody - může mnohé vylepšit. Začít v dětství je nejvýhodnější, protože nevhodné zvyklosti se v dospělosti těžko odstraňují.
Mgr. Veronika Březková
odborná garantka Zdravé abecedy pro zdravou výživu