Novinky Ostašov

Kritéria pro přijetí dětí

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  

Mateřské škola ,, Pastelka“,Liberec,Švermova 100,

příspěvková organizace

Vydal:

Mateřská škola ,,Pastelka“,Švermova 100, Liberec 20, 460 10                příspěvková organizace

Schválila:

ředitelka školy

Účinnost:

Od 1.4. 2018

 

Ředitelka mateřské školy,,Pastelka“,Švermova 100, Liberec (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2018/2019 v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

Počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2018/2019: 18 míst

Zápis do mateřské školy (přijímání žádostí v mateřské škole):                3. května 2018

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2018)

Věk

Body

Předškoláci
(děti, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2018, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)

sedmiletí 

480

šestiletí

460

pětiletí

440

 

čtyřletí

420

tříletí

400

Mladší tří let

dvouletí

20

Jednoletí *)

0

Den narození dítěte, za každý den v roce

 

0,02

*)Dítě, které nedosáhne k 31.8.2018 věku minimálně dvou let nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Pobyt dítěte

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *)

200

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec

0

*)Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem č.1 ( území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou( Liberec XXX)

   Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č.2 ( území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte

Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost

(bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2018)

10