Aktivity

> Denní program školky je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval individualitě každého dítěte.

> Vytvoření nadstandartní péče nejen v oblasti pedagogické práce, ale především v oblasti CITOVÉ.

> Nedirektivní způsob vedení a působení na děti.

> Partnerství školy a rodiny.

> Nazapomínáme na narozeniny dětí.

> Každý měsíc se chystáme na výlet, do divadla a na další kulturní, sportovní či jiné vzdělávací akce.

> Jak na zdravý životní styl se udeme učit za pomoci Zdravé abecedy.

> Enviromentální výchova – přírodní koloběh, seznámení se světem zvířat a rostlin i s přístupem nejen k přírodě, ale i ke kamarádům a lidem obecně.

> Mrkvička – celonárodní projekt zaměřený na enviromentální výchovu.

 

DOKUMENTY

> Mimoškolní aktivity MŠ Pastelka

> Nabídka zájmových aktivit - kroužků pro školní rok 2019/2020

> Přihláška na mimoškolní aktivity

Vzdělávací program Začít spolu

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV i MŠ (dále jen RVP).
Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy (opírá se o konstruktivismus, učení Komenského, Montessoriové, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera...). Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Číst dál...