Naše aktivity

Flexibilní program. Denní program školky je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval individualitě každého dítěte ...

Zdravý životní styl. Jak na zdravý životní styl se učíme za pomoci Zdravé abecedy ...

Enviromentální výchova. Seznámení se světem zvířat a rostlin a přístupem k přírodě, kamarádům a lidem obecně ...

Kultura, sport, vzdělání a jiné akce. Neustále vymýšlíme a připravujeme zajímavé výlety, návštěvy a akce ...

Prostředí, projekty

Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace
Trojtřídní mateřská škola v Ostašově.
Mateřská škola "Pastelka", Liberec 20, Švermova 100 je umístěna ve starší vile. V roce 1980 k hlavní budově byla postavena přístavba v akci „ Z". Jedná se o trojtřídní mateřskou školu s kapacitou 57 dětí, které jsou do tříd rozdělovány podle věku. Nachází se v klidné okrajové lokalitě města Liberce. Tato oblast je zástavbou rodinných domů. Nedaleko mateřské školy je ZŠ. Mateřská škola má větší zahradu s herními prvky.Blízký les často využíváme k vycházkám a k výletům.

Projekty:

Ekoškola  pdf

Skutečně zdravá škola   pdf

Projektová metoda zdravá abeceda    pdf