Naše aktivity

Flexibilní program. Denní program školky je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval individualitě každého dítěte ...

Zdravý životní styl. Jak na zdravý životní styl se učíme za pomoci Zdravé abecedy ...

Enviromentální výchova. Seznámení se světem zvířat a rostlin a přístupem k přírodě, kamarádům a lidem obecně ...

Kultura, sport, vzdělání a jiné akce. Neustále vymýšlíme a připravujeme zajímavé výlety, návštěvy a akce ...

Aktivity

> Denní program školky je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval individualitě každého dítěte.

> Vytvoření nadstandartní péče nejen v oblasti pedagogické práce, ale především v oblasti CITOVÉ.

> Nedirektivní způsob vedení a působení na děti.

> Partnerství školy a rodiny.

> Nazapomínáme na narozeniny dětí.

> Každý měsíc se chystáme na výlet, do divadla a na další kulturní, sportovní či jiné vzdělávací akce.

> Jak na zdravý životní styl se udeme učit za pomoci Zdravé abecedy.

> Enviromentální výchova – přírodní koloběh, seznámení se světem zvířat a rostlin i s přístupem nejen k přírodě, ale i ke kamarádům a lidem obecně.

> Mrkvička – celonárodní projekt zaměřený na enviromentální výchovu.

 

DOKUMENTY

> Mimoškolní aktivity MŠ Pastelka

> Nabídka zájmových aktivit - kroužků pro školní rok 2019/2020

> Přihláška na mimoškolní aktivity