Naše aktivity

Flexibilní program. Denní program školky je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval individualitě každého dítěte ...

Zdravý životní styl. Jak na zdravý životní styl se učíme za pomoci Zdravé abecedy ...

Enviromentální výchova. Seznámení se světem zvířat a rostlin a přístupem k přírodě, kamarádům a lidem obecně ...

Kultura, sport, vzdělání a jiné akce. Neustále vymýšlíme a připravujeme zajímavé výlety, návštěvy a akce ...

Dokumenty

Výroční zpráva 2018/2019      pdf.zde

Výroční zpráva 2017/2018     pdf.zde

Výroční zpráva 2016/2017    pdf.zde

Výroční zpráva 2015/2016     pdf. zde

Inspekční zpráva 2016  zde

Školní řád     pdf

Organizační řád   zde

Provozní doba a docházka  pdf

Školní vzdělávací program  pdf

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2019/2020 pdf

Výše stravného   pdf  zde

Směrnice pro přijímání dětí do MŠ    pdf zde

Návrh rozpočtu školy na r.2019   zde

Schválený rozpočet na r.2019  zde

Ochrana osobních údajů informace zde

Přehled agend  zde

Zajímavé odkazy  pdf