Náš projekt ke Světovému dni pro životní prostředí – Den Ekoškol

ÚKLID LESA

Po dlouhém povídání o tom, jak je pro nás příroda důležitá a nepostradatelná,

jsme se s dětmi rozhodli, že se pokusíme přírodě pomoci. V ranním komunikačním

kruhu jsme s dětmi vymýšleli, jakým způsobem přírodě pomoc. Děti vymýšlely

nádherné věci, například vytvořit domečky pro broučky, vyčistit les od odpadků,

třídění odpadků, vytváření výrobků z odpadového materiálu atd. Všechny nápady

byly moc krásné, a proto jsme se rozhodli, že nebudeme na nic čekat a naše plány

uskutečníme hned. S dětmi jsme se rozhodli, že jako první zrealizujeme úklid lesa,

který se nachází blízko naší školky. Náš plán byl jednoduchý, vydáme se do lesa

a pokusíme se ho vyčistit od věcí, které tam nepatří. Paní učitelky dětem vysvětlily,

jak je špatné vyhazovat odpadky kdekoliv v přírodě, jelikož je pro přírodu velmi

zatěžující, se s odpadky vyrovnat. A právě proto se jí pokusíme, alespoň malinko

pomoci. Les, který jsme se vydali uklidit, leží nedaleko naší Mateřské školy.

Připravili jsme si rukavice a tři pytle na odpadky. Ty, které najdeme, posléze

roztřídíme, podle toho, do jaké popelnice patří daný odpad. Všechny děti byly

nadšené z představy, že se vydáme prozkoumat krásy lesa, jelikož mnoho z nich

ještě les nenavštívilo. Než jsme se vydali na cestu, tak jsme všechny děti upozornili

na to, jak se máme v lese chovat. Musíme být potichu, abychom nevyplašili zvířátka,

nešlapeme na žádné houby a dáváme pozor, kam šlapeme!

 

Cestou k lesu nás provázelo nádherné počasí, které v nás vzbuzovalo pocit štěstí

                            z dobrého úmyslu pomoci přírodě.

FRR

Příchod do tajuplného lesa plného překvapení. Děti se moc těšily.

H    tff

gftr

V lese na nás čekalo nemilé překvapení. Když jsme se rozhlédli po lese, tak na nás vykoukla spousta odpadků, které tam lidé vyhodili.

 Proto jsme se hned dali do práce. Děti nacházely další a další odpadky a všechny nosily paní učitelce do pytle.

Děti byly velmi šikovné a všechny odpadky --- našly a odnesly paní učitelce do pytle.

gvf    uvfg