Ekokoutek

 Náš Ekotým přišel s nápadem, jak vytvořit místo, které bude v naší školce ponecháno

přírodě. Toto místo jsme pojmenovali EKOKOUTEK. Tento nápad vzešel od naší paní

učitelky Danušky, která by ráda propojila Environmentální výchovu s každodenními

činnostmi. Tento úkol spočíval hlavně o zařízení, které k tomu budeme potřebovat.

Děti vymýšlely, jak by koutek mohl vypadat a co všechno by tam mohlo být. Děti malovaly

svou představu a poté se radily s paní učitelkou. 

hjz

Paní učitelka s dětmi vytvořila nadpis Ekokoutku. Ke tvoření samozřejmě použili různé

odpadové materiály, které měli k dispozici a také přírodniny, které děti nasbíraly.

jh

Ekokoutek se dětem moc líbí, protože tu mají možnost pozorovat spousty krásných věcí z přírody.

lhil