1.ÚKOL - Vytvoření žroutů odpadků

Náš první úkol, který vycházel z plánu činností, bylo vytvoření žroutů odpadků. Než jsme začali

s vytvářením žroutů, tak děti dostaly za úkol, namalovat podle fantazie, jak by žrouti mohli vypadat.

Dětská fantazie je kouzelná, a proto vznikaly nádherné obrázky, které jsme si společně vyvěsili na naší nástěnce. 

8969  

Poté jsme si rozdělily úkoly, které je zapotřebí splnit, abychom mohli začít realizovat náš zadaný úkol.

54736

 

Realizace našich žroutů odpadků trvala asi týden. Děti měly spousty krásných nápadů, jak by jednotliví žrouti mohli vypadat. Nakonec

jsme společně vybrali ty nejvíce zajímavé a hlavně jednoduché. Při realizaci jsme si společně pomáhali a také konzultovali případné neshody.

Každý žrout byl něčím výjimečný a krásný.

Děti tato práce velmi bavila a zhotovené výroby splnily naše očekávání.

365436      erer

wf        ewwftf

Tento úkol nás velmi bavil a myslím, že díky naším žroutům odpadků, už děti nikdy nezapomenou, do jaké popelnice patří daný odpad.

gfth

456