2. ÚKOL - Třídíme bioodpad

Děti dostaly za úkol vymyslet, jak budeme třídit bioodpad a co k tomu budeme potřebovat. Jelikož děti vědí,

že na zahradě MŠ máme kompostér, tak navrhly, aby se bioodpad odnášel tam. Hned jsme se vydali za naší

paní kuchařkou a nápad jsme jí navrhli. Paní kuchařka byla nadšená a hned nám dala první zbytky, které můžeme

odnést společně do kompostu.

kjguk

Děti nápad naprosto uchvátil a nyní už stojí fronty na odnášení bioodpadu do našeho kompostéru

5632

 

Jelikož tento úkol, budeme plnit už pořád, rozhodli jsme se vytvořit si strom s Ekoúkoly. Tyto Ekoúkoly

budeme plnit každý den a do plnění úkolů se zapojí celá mateřská školka. Každý týden si určíme dítě, které

bude mít za úkol vyhodit bioodpad. Dále jsme s dětmi vymysleli další Ekoúkoly, které by mohly plnit samy.

Například kontrola odpadků nebo zalévaní květin a bylinek pod dozorem paní školnice.

Náš strom s EKOÚKOLY.

564