Výzva o nejlepší vařbu

 1. MŠ PASTELKA - Průběh výběrů receptů

Jako první v naší výzvě, jsme společně s paní kuchařkou a dětmi konzultovaly o tom, co má kdo 

rád za jídlo. Poté jsme se také radili o tom, co si společně uvaříme a zda znají děti nějaké dobré

recepty, které například vaří doma s maminkou či babičkou. Dětská fantazie o jídle je opravdu veliká,

a proto nápady na pokrmy byly ohromné až někdy úsměvné. :-)

uz

Děti si společně prohlížely knihy a recepty, které si donesly z domova od svých rodičů a prarodičů.

Dětem se líbily všechny recepty, ale nejvíce ty, ve kterých bylo něco dobrého (sladkého) nebo ty

které měly zajímavý název. Z těchto receptů jsme poté vybrali s dětmi a paní kuchařkou 9 z nich,

které se dětem nejvíce líbily. A hlavně splňovaly podmínky toho, že musí obsahovat, alespoň jeden mléčný výrobek.

fgdng

Děti si poté namalovaly podle vlastní fantazie, jak by jídlo které si vybraly, mohlo vypadat. Nebo které suroviny by

mohly v receptu použít. Paní kuchařka jim pomohla tím, že jim přečetla název a popis, jak jídlo uvařit a děti malovaly.

Recepty, které děti vybraly, poté namalovaly a daly na náš seznam vybraných receptů.

hjfhjz

Poté jsme s dětmi vytvořily seznam 9 vybraných receptů, které si děti namalovaly, aby při

hlasování věděly, o jaký recept se jedná.

ugtuk4
Hlasování dětí o dva nejlepší recepty, probíhalo u nás velmi vášnivě až bouřlivě. Hlasování probíhalo tak, že každý kdo

chtěl hlasovat, dostal smajlíka a poté ho dal k tomu receptu, který se mu nejvíce líbil. Hlasování probíhalo celý týden,

jelikož děti své hlasování i několikrát změnily a byla to pro ně velká zkušenost. Nakonec jsme vybrali dva nejžádanější recepty.

ugkg

 

2. MŠ PASTELKA - Průzkum aktivit při realizaci výzvy

Náš další důležitý krok k plnění výzvy, bylo seznámení dětí s tím, z čeho budeme vařit a také odkud tyto potraviny pocházejí.  

K tomuto důležitému tématu jsme si mezi sebe pozvali i naší paní hospodářku, která nám o jídle pověděla mnoho zajímavých

informací a hlavně také o tom, jak to chodí u nás ve školce.

vf

Velmi zajímavá návštěva skladu potravin u naší paní kuchařky. Pro děti to bylo velmi zajímavé, jelikož vůbec netušily, jak by to mohlo

ve skladu potravin vypadat. Před naší exkurzí jsme si povídali o tom, co tam uvidíme a jak velký sklad asi bude. Děti byly velmi

 natěšené a už se nemohly dočkat, až vše uvidí. Na závěr jsme od naší paní kuchařky dostali sušené ovoce, pro zdravé mlsání.

hzcdn                                             jzhft

 

3. MŠ PASTELKA – Plánujeme přípravu jídla „SRTRAŠIDELNÁ DÝŇOVÁ POLÉVKA

Náš první recept, který si děti vybraly, abychom si společně uvařily, byl recept na „STRAŠIDELNOU DÝŇOVOU POLÉVKU“.

Tento recept jsme dostali, od maminky jedné holčičky a díky názvu, který mu dali, byl jasnou volbou pro naše malé kuchaře.

Jako první jsme si museli vytvořit recept, kterému porozumí i děti, i když neumějí číst. Paní učitelka pomohla se psaním a děti to domalovaly obrázky.

g

 

Poté co jsme si připravili recept, tak jsme se mohli pustit do přípravy PLÁNU ČINNOSTÍ akčního dne.

Děti byly samozřejmě velmi a nadšené a všechny činnosti by nejraději dělaly samy, ale po té co jsme

si pověděli, co všechno potřebujeme udělat a donést, tak jsme si spravedlivě úkoly rozdělily. 

jvgmk  ghl 

 

Po rozdělení úkolů jsme si s dětmi zvolily datum akčního dne a na tento den jsme měli za úkol

přinést vše, co potřebujeme na naše společné vaření. Náš akční den byl zvolen záměrně na akci,

kterou jsme měli ve školce připravenou, jelikož se blížil Halloween, tak jsme se s dětmi rozhodly,

že uvaříme naší strašidelnou polévku právě na tento den. Tento den jsme se školce pojali, jako

strašidelný den a všichni jsme si ho užili i tím, že jsme se poté převlékli do strašidelných kostýmů. 

lhkin kg

3. MŠ PASTELKA – Plánujeme přípravu jídla „HONZÍKOVY TVAROHOVÉ BUCHTY“

Náš další recept, který jsme si s dětmi společně uvařily, byly „HONZÍKOVY TVAROHOVÉ BUCHTY“. Na tento recept se těšily, jak děti, tak i  

paní učitelky, jelikož buchty má rád snad každý. Tento recept nám poskytl tatínek, který se opravdu jmenuje Honza, a proto tento recept 

pojmenoval - Honzíkovy tvarohové buchty. Jako první jsme si s dětmi vytvořily recept, kterému děti porozumí, i když neumějí číst.

gukj 

Naše plánování činností při přípravě receptu. Děti si společně vybraly, jakou činnost by chtěly dělat a také zda má někdo možnost

přinést nějaké suroviny z domova. Poté jsme si společně určili AKČNÍ DEN a napsali jsme si ho na naší tabuli s úkoly. Každý měl

důležitý úkol a proto se nám povedlo vše úspěšně přinést a zařídit.

48

Dětem se velmi líbilo pracovat s těstem, jelikož pro ně bylo zábavné, jak je těsto mazlavé a lepivé. Buchty jsme plnily tvarohem,

který se musel nejprve ochutit. Bohužel se nám stalo, že holčička, která měla na starost ochucování, dala do tvarohu místo cukru

 sůl. Naštěstí jsme měli všude kolem sebe spousty ochutnávačů, tak se na to hned přišlo a zkáza byla zažehnána.

453