Plán činností na téma ODPADY

Další část projektu Ekoškola je plán činností, který vychází z vytvořené analýzy na téma ODPADY.

Do tohoto důležitého úkolu se zapojila celá mateřská školka. Zhotovení plánu, ovšem připadlo hlavně

na červenou třídu. Nejprve jsme si s dětmi povídaly o důležitosti úkolů, jelikož to byl prvopočátek

našeho snažení. S dětmi jsme si povídaly o tom, Proč to chceme ve školce zlepšit? Co nám to může přinést?

Atd. Děti z plánu činností byly velmi nadšené, jelikož každý dostal důležitý úkol.

Nejprve jsme si s dětmi vytvořily tzv. „ STROM NADĚJE“, který nám měl ukázat, jaké úkoly je důležité splnit.

VFJGFXS GF

Do stromu naděje jsme napsali celkem čtyři úkoly. Všechny úkoly vycházely z naší Analýzy.

Děti dostaly za úkol vymyslet, jak úkoly splnit a také rozdělit určité činnosti k naplnění těchto cílů.

1. ÚKOL – Vytvoření žroutů odpadků

2. ÚKOL – Třídíme bioodpad

3. ÚKOL – Pořízení popelnic na tříděný odpad

4. ÚKOL – Označení košů na tříděný odpad

FJZU