Analýza silných a slabých stránek na téma ODPADY

Po dokončení všech úkolů, která jsme doposud plnili, nastal důležitý krok. Čekala nás ANALÝZA,

která měla zjistit, jaké máme ve školce silné a slabé stránky pro zvolené téma ODPADY. Na druhé

schůzce Ekotýmu jsme si zodpověděli pár otázek ze seznamu, které jsme použili z pracovních listů

projektu Ekoškola. Tyto otázky použily paní učitelky ve všech třídách a snažily se společně s dětmi

odpovídat a zjistit, jak si ve školce v určitých bodech vedeme. Otázky které jsme zodpovídali, byly

typu: „Jaké druhy odpadů ve škole třídíte?“ „Jak předcházíte ve škole vzniku odpadu?“ „Pijeme vodu z kohoutku?“

Odpovědi na různé otázky děti zjišťovaly samy. Na otázky, které se daly zodpovědět na místě, odpovídaly děti

naprosto bez problému. Ale otázky, na které děti neznaly odpověď, si musely nějakých způsobem zjistit.

Například jaké druhy odpadů ve školce třídíme? Na tuto otázku jsme se byli zeptat naší paní školnice, která nám

hned vše ukázala a také odpověděla. Děti se byly podívat ve sklepě školky, kde nám paní školnice ukázala,

 jak skladujeme tříděný odpad.

Děti na návštěvě ve sklepě, kde paní školnice skladuje PET – lahve, PET- víčka a papír.

4598

Každá otázka byla pro děti velmi zajímavá a hned se rozpoutala debata, která v dětech vzbuzovala důležitost a

odpovědnost za své rozhodování. Další zajímavá otázka byla, Kde končí zbytky z kuchyně? Děti zjistily, že

zbytky z kuchyně končí v běžné černé popelnici a samy usoudily, že je to špatně. Proto jsme se rozhodli vymyslet,

kam s odpadky z kuchyně. Děti samy vymyslely, že tyto odpadky patří do našeho kompostéru na zahradě.

Děti vymýšlely, jak zařídit, aby zbytky z kuchyně doputovaly až do našeho kompostéru.

4875

Dále jsme zjišťovali, kam putuje odpad, který naše školka vyprodukuje. Nejjednoduší bylo zeptat se přímo těch,

kteří to vědí nejlepe. Rozhodli jsme se počkat si na pány popeleře a na vše se zeptat. Děti byly velmi nadšené a

celý týden nemluvily o ničem jiném než o popelářích. Děti se dozvěděly spousty zajímavých věcí, ikdyž to trvalo jen malou chviličku.

423 TDRJ

 

 Díky těmto otázkám jsme s dětmi zjistily slabé a silné stránky naší školky a proto jsme se rovnou pustili do tvoření ANALÝZY.

Děti nejprve namalovaly naší školku a rozdělily jí na dvě části, které rozdělovaly na silné a slabé stránky. Poté jsme doplňovali

obrázky ke smutnému a radostnému smajlíku, kteří ukazovali silné a slabé stránky naší školky na téma ODPADY.

uzf

Jaké silné stránky děti odhalily?

Děti vědí, proč je důležité třídit odpad.

Ve školce třídíme papír, PET – lahve, PET- víčka.

Využíváme ve školce šmíráky.

Využíváme odpadový materiál

Pijeme vodu z kohoutku

Podílíme se na úklidu mateřské školy

Jaké jsou slabé stránky?

Netřídíme sklo a baterie

Chybí nám koše na tříděný odpad

Obsah košů není řádně kontrolován

Používáme papírové utěrky

Ve třídách chybí koše na třídění odpadu, s výjimkou košů na třídění papíru, které ale nejsou označené

ufjtzf