2. Schůzka Ekotýmu 13.1.2017

 

Náš Ekotým se na druhé schůzce sešel v tomto složení.

Zaměstnanci MŠ:                                   Zástupci rodičů:     Zástupci dětí: Bc. Dana Krajczyová - koordinátorka EVVO          Pan Šverma                  Vanda 3 roky

Jana Pospíšilová - paní ředitelka                               Paní Mrkvová                Martínek 5 let

Marie Veselá - paní učitelka zelené třídy                   Paní Hanelová              Jáchym 6 let

Martina Zimmel – paní učitelka žluté třídy                 Paní Churavá               David 5 let

Hanka Oplištilová – paní hospodářka                       Paní Radimecká           Šimon 4 roky

                                                                    Paní Jandíková             Sabinka 5 let

                                                                                 Paní Randáková           Andrejka 5 let

                                                                                 Paní Hiršalová               Filipka 5 let

                                                                                Paní Hubnerová               Natálka 6 let

 

Naše druhá schůzka se rozrostla v řadách rodičů. Velmi mile nás překvapilo, kolik rodičů se zapojilo do našeho Ekotýmu.

Velká účast nesla i své ovoce. 

Cíl schůzky:

 Naším cílem na druhé schůzce, bylo především zkontrolování plnění úkolů z první schůzky a také naplánování 

další činnosti. Dále také informování o výzvě o nejlepší Vařbu. Jako první na řadu přišlo malé seznámení s novými

členy Ekotýmu a také zopakování metodiky 7 kroků. Paní učitelka si připravila malou prezentaci pro lepší orientaci.

 

456

 

Poděkování za účast ve výzvě „ NEJLEPŠÍ VAŘBA“

Jelikož se naše školka zúčastnila této výzvy a vyhrála, tak jsme automaticky splnili téma JÍDLO. 

Paní učitelka Dana Krajczyová všem moc děkuje za účast a také pomoc při plnění tohoto úžasného projektu.

545

Kontrola plnění úkolů:

 Na první schůzce Ekotýmu, jsme si zadali úkoly, které byly zapotřebí splnit. Děti dostaly za úkol zkontrolovat a zhodnotit,

jak se úkoly podařily. Jelikož máme šikovné děti, tak všechny zadané úkoly byly splněny na výbornou a celý Ekotým byl s

 prací velmi spokojen.

Rozdělení rolí Ekotýmu:

Na první schůzce, jsme si zadali úkol rozdělení důležitých rolí v Ekotýmu. Děti namalovaly obrázky ke každé roli a poté

jsme společně hlasovali, kdo se jaké role ujme.

45

Zpracování tématu ODPADY

Než jsme začali pracovat na tématu, tak pro nás bylo důležité zodpovědět několik otázek.

Otázky jsme si stáhly na stránkách Ekoškoly. Paní učitelka vybrala ty nejdůležitější, které se propojují s naší školkou.

1. OTÁZKA

Kde ve škole využíváte šmíráky?

Mateřská škola využívá šmíráky, které dostáváme od rodičů a samozřejmě využíváme šmíráky,

které vyprodukuje naše školka. Šmíráky používáme na běžné malování, ale i pro práci.

2. OTÁZKA

Jak předcházíte ve škole vzniku odpadu?

Například pijeme vodu z vodovodu. Na každé třídě je pitný režim, kde se dítě může samo

obsloužit a dát si buď čistou vodu s kouskem citronu, nebo si může dát hořký čaj. Každé dítě má svůj vlastní hrneček.

3. OTÁZKA

Jak znovu ve škole využíváte odpady?

Z odpadového materiálu tvoříme spousty krásných věcí. Jelikož nám rodiče nosí velké

množství odpadu, tak tvoříme převážně jen z něho. Děti to moc baví a ještě uděláme něco pro přírodu.

4. OTÁZKA

Vysvětlí děti, proč je dobré třídit odpad?

Jelikož děti mají spousty informací, které slyší ve školce, tak vysvětlí vcelku dobře, proč třídíme odpad. U menších děti je to složitější.

5. OTÁZKA

Jaké druhy odpadů ve škole třídíte?

Děti zjistily, že ve školce třídíme převážně jen PAPÍR, PET- lahve, PET-víčka. Proto jsme vymýšleli, jak nejlépe třídit ostatní odpadový materiál.

Návrhy a realizace:

Bioodpad se každý den vynáší na kompostér, vždy má někdo z dětí službu.

Vytvoření plastožrouta, skložrouta, papírožrouta, baterkožrouta.

V budoucnu pořídit speciální popelnice na tříděný odpad.

Kontrola košů před vyhozením.

Děti se střádají při vynášení tříděného odpadu do vzdálených kontejnerů na tříděný odpad.

6. OTÁZKA

Podílíme se na úklidu okolí školky?

Ano naše mateřská škola se každý rok podílí na úklidu okolí MŠ.

7. OTÁZKA

Jak jsou koše na tříděný odpad označeny?

Děti zjistili, že krabice, které jsou na tříděný odpad, nemají dostatečné označení. Náš plán je označit přehledně, jaký odpad patří do jaké krabice.

8. OTÁZKA

Pořádáte ve školce bazárky? (HRAČKY, HRY, KVĚTIN)

Ve školce bazárky nepořádáme, ale děti navrhly, že by to byl výborný nápad.

Rozdělení úkolů:

1) Vytvoření Analýzy na téma ODPADY, pracovat s otázkami. Vytvoření silných a slabých stránek MŠ – za úkol celá mateřská škola.

2) Zhotovit PLÁN ČINNOSTÍ – za úkol červení třída s paní učitelkou Danuškou a paní hospodářkou, školnicí a paní ředitelkou.

3) Vytvořit EKOKODEX – za úkol žlutá třída s paní učitelkou Lucinkou.

4) Vytvořit EKOKOUTEK – zapojí se celá MŠ plus šikovný tatínek.

456

Zhodnocení 2. Schůzky Ekotýmu:

Schůzka dopadla velmi dobře, všichni odcházeli spokojeni a nabití energií, která nás hřála u srdíčka.

Děti se chovaly naprosto úžasně, váží si totiž důležitosti, která jim byla udělena. Do příští schůzky máme spousty práce,

ale my do toho jdeme s chutí a elánem.