Vybírání témat na projekt Ekoškolka

 

 Náš nejsložitější úkol, byl vybrat dvě témata na projekt Ekoškola. Tento úkol dostala červená třída s koordinátorkou Ekoškoly.

Nejprve jsme si s dětmi pověděly, o jakých tématech se můžeme bavit a poté jsme společně vybraly dvě z nich. Děti dostaly za úkol

namalovat vše, co je k tématům napadne. Děti podle vlastní fantazie malovaly, každý k tématu, které ho nejvíce zaujalo. Poté paní

učitelka donesla obrázky, které se k tématům hodily a děti je musely popsat a říct, k jakému tématu se hodí a proč? Společně jsme

si tak, prošli všechny čtyři témata VODA, JÍDLO, ODPADY a PROSTŘEDÍ a poté vybrali dvě z nich. Vítězné téma, které nás

nejvíce zajímalo, bylo téma JÍDLO, protože jsme se zapojili do výzvy o nejlepší Vařbu. Další vybrané téma, bylo téma ODPADY,

protože téma nám je velmi blízké a dětem se líbilo úplně nejvíc.

58 65

9