Naše akce

Budeme dělat ...

Stravné a školné o prázdninách (červenec, srpen 2016).

školné červenec              116,- Kč

školné srpen                   311,- Kč

stravné 30,- Kč/den   (školné se platí i když dítě do MŠ o prázdinách nechodí).